Fogalmak:

Szolgáltató: Hiszünk Benned! Alapítvány, a szellemi termék tulajdonosa
Felhasználó: természetes személy, aki megrendeli az online csomagot, vagy részt vesz a előadáson (online, élőben)
Szolgáltatás: Hanganyag, Videóanyag, online vagy élő előadáson történő részvétel
Kolléga: jogi kapcsolatban áll az Alapítvánnyal- önkéntes, óraadó, vállalkozói szerződés
Előadás: szülőknek szóló 6 alkalmas csoportos előadás
Hanganyag, videóanyag: a Szolgáltató videó illetve hanganyaga

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött:
Egyrészről (név):Hiszünk Benned! Alapítvány
Képviselő: Tófalvi Renáta
Adóazonosító jele: 19212780-1-42
Székhely: 1091, Budapest, Üllői út 53.b
a továbbiakban: Szolgáltató

másrészről az előfizető, a továbbiakban: Felhasználó között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Előadás esetén:

1./ A Szolgáltató a jelen szerződés tájékoztatja a  Felhasználót a előadáson történő részvételről.
2. A Szolgáltató online térben vagy élőben tartja meg a előadást. Erről a Felhasználót korábban tájékoztatja.
2./ A Szolgáltató a jelen szerződéssel tájékoztatja a Felhasználót, hogy a befizetett díj egyszeri 6 alkalmas előadáson történő részvételt biztosít, melynek időpontjában előre megegyezik a Felhasználó és a Szolgáltató. Amennyiben a Felhasználó bármilyen okból kifolyólag nem tud részt venni a előadáson, úgy a Szolgáltató lehetőség szerint megkínálja az elmúlasztott alkalmat pótlásra (előreláthatólag a következő előadásba tud csatlakozni a Felhasználó).
3./ Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a felhasználási joga alapján a Felhasználó az online előadást nem rögzítheti, azt nem értékesítheti, nem oszthatja meg egy harmadik féllel és semmilyen körülmények között nem sokszorosíthatja.
4./A Felhasználónak joga van a részt venni a előadáson.
5./ Amennyiben a Felhasználó a előadást rögzíti, sokszorosítja, részben vagy egészben felhasználja, továbbadja egy harmadik félnek vagy a tartalmát felhasználva saját szellemi termékként előadja, úgy az plágiumnak minősül és büntető jogi következményeket von maga után.
6./ Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató egyszeri előadássorozat díjra tart igényt, melyet a Felhasználó átutal és arról a számlát online megkapja. Utólagos számla módosításra nincs lehetőség.

Hanganyag, videó anyagok esetén:

1./ A Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Felhasználót a videó anyagok, hanganyagok 30 napos korlátlan használatára (időpont megjelölés: kiküldéstől számított 30 nap).
A Szolgáltató a videó felvételeket, hanganyagokat elektronikus úton (youtube link segítségével e-mailben, vagy google drive segítségével szintén e-mailben) a Felhasználónak átadja.
2./ A Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a videókat, hanganyagokat meghatározott időre (kiküldéstől számított 30 naptári napra) bocsátja a Felhasználó birtokába.
3./ Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a felhasználási joga alapján a Felhasználó a videót, hanganyagot NEM töltheti le, az online előadást nem rögzítheti, azt nem értékesítheti, nem oszthatja meg egy harmadik féllel és nem sokszorosíthatja.
4./A felhasználónak joga van a videótárat, hanganyagot online a kijelölt időszakban annyiszor felkeresni, ahányszor szeretné.
5./ Amennyiben a Felhasználó a videót, hanganyagot letölti, sokszorosítja, részben vagy egészben felhasználja, továbbadja egy harmadik félnek vagy a tartalmát felhasználva saját szellemi termékként előadja, úgy az plágiumnak minősül és büntető jogi következményeket von maga után.
6./ Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató egyszeri havi díjra tart igényt, melyet a Felhasználó átutal és arról a számlát online megkapta. Utólagos számla módosításra nincs lehetőség.
Kedvezmény esetén egyedi elbírálás alá esik a hanganyagot, videóanyagot díja.  Erről a Felhasználó és a Szolgáltató korábban megállapodott.
7. Szolgáltatás megnevezése:
Hanganyag, videóanyag, online vagy élő előadáson történő részvétel esetén:
A Szolgáltatástól a Felhasználó nem vár el fejlődést, fejlesztői vagy terápiás folyamatot. Továbbá nem vár el pedagógiai szakvéleményt, pedagógiai diagnózist.
Az Alapítvány leszögezi, hogy a Szolgáltatás nem egyenlő vizsgálattal, terápiás folyamattal. A Szolgáltató továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy az online térben történő Szolgáltatások igénybe vétele nem hozható egy lapra az élőben történt egyéni tanácsadással. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges károkért (egészségügyi, fejlődésbeli, nevelésbeli), következményekért. A Szolgáltatónak nincs lehetősége után követni azt, hogy miként történik felhasználásra az adott tanács, nem látja a kisgyermeket, a családot, éppen ezért az esetleges következményekért sem tudja a felelősséget vállalni.
8. Technika:
A Felhasználó számára internetes kapcsolatot, telefonos kapcsolatot nem köteles biztosítani az Alapítvány, azt a Felhasználó maga biztosítja.
Az Alapítvány mindennemű megtérítési kötelezettségét kifejezetten kizár az üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítás késedelméből adódó, vírusok által okozott, szoftverhibából, hardverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, adattovábbítási kapcsolat, rendszerhibából adódó, és/ vagy bármely felhasználója által okozott károkért.
Köteles azonban a Kollégának biztosítani a megfelelő eszközöket, amennyiben az nem áll rendelkezésére (laptop, telefon, internet). Amennyiben a Szolgáltatás a Szolgáltató hibájából nem jön létre, úgy új időpontot biztosítunk a Felhasználónak.

Jelentkezés és fizetés menete:

Weboldalon keresztül vagy e-mailben.

Az adatokat az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük.
A Felhasználóval e-mailben tartjuk a kapcsolatot, így értesíti az Alapítvány a Felhasználót a további részletekről.
A fizetés előre utalással történhet.
Banki adatok:
Bank neve: Erste Bank
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-84226273
Közlemény: gyszl-előadás vagy gyszl-hanganyag

9./ Felek a jelen szerződést közös akarattal elfogadják.

10./ A személyes adatokat a GDPR törvény alapján kezeljük. Harmadik félnek az adatokat nem adjuk ki. Lásd: adatkezelési doksi

A változás jogát fenntartjuk.

2021.06.01.