Az iskola előkészítő foglalkozásunk átmenetként jelenik meg az iskola és az óvoda között. Minden kisgyermeket várunk szeretettel ebbe a csoportba, ahol nem csak fejlesztés, hanem tehetséggondozás is történik. A foglalkozások tematikusan vannak egymásra építve. Lépésről lépésre haladunk az „ovis” játékos foglalkozásoktól az iskolai óra irányába.

Legfőbb célunk, hogy a gyermek problémamentesen kezdje le az első osztályt. Évek óta tartunk iskola előkészítő foglalkozást. Ezen tapasztalatokat összesítve, utánakövetve írtuk össze a 2021-22-es tanévre  az iskola előkészítő programot.

A szülőnek évente 2x írásos visszajelzést adunk a gyermek aktuális fejlettségi állapotáról (február és június).

Otthonra összeállított házi feladatokkal segítjük az otthoni gyakorlást, tanulást, felkészülést az iskolára.

Fő célok: memória fejlesztés, figyelem és koncentráció fejlesztés, nagy és finom mozgások fejlesztése, auditív differenciálás, Testséma ismeret, jobb-bal oldal biztos megkülönböztetése; Síkbeli, térbeli, időbeli tájékozódás, sorkövetés; Szerialitás, ritmus; Finom motorika, szem-kéz koordináció; Rész-egész, állandóság felismerése; Alak-háttér megkülönböztetése; Auditív- és beszédhang differenciálás; Analízis-szintézis, Fonológiai tudatosság; Beszédészlelés, beszédmegértés; Figyelem, emlékezet, gondolkodás, problémamegoldás; szocializáció, feladattudat, kudarctűrő képessé

Hogyan történik a fejlesztés? A gyerekek heti egyszer egy 2 x 45 perces foglalkozáson vesznek részt. Az egyik részén történik a szenzomotoros torna, a másik 45 percben pedig a finom manipuláció fejlesztése és a kognitív folyamatok fejlesztése. A mozgás mindennek az alapja, így a megfelelő kognitív folyamatok (figyelem, memória, logika, gondolkodás) alapját is a jól szervezett mozgás is eredményezi. A kognitív területek és a részképességek konkrét fejlesztése pedig a másik 45 perc a folyamatban. Az agyban ugyanúgy viselkedik, mint az izom. Amit „trenírozunk”, az megerősödik. Amit nem használunk: az „elkopik”. Ezen elv alapján működik: Használd vagy veszítsd el! Éppen ezért nagyon sokat „erősítjük” azokat az agyterületeket, amire a gyermeknek szüksége lesz az iskolában (memória, szerialitás, nagy és finom mozgásokat összerendező területek…).

Visszajelzés szülőktől:

„Az iskolaelőkészítő pedig tökéletesen megmutatta, hogy milyen is lesz az iskola, pontosan tudta/tudja, hogy ha kap egy feladatlapot, akkor azzal mit kell kezdeni, stb. Szóval szeretnék megköszönni mindent és nagyon hálás vagyok, hogy türelemmel és szeretettel foglalkoztál vele, a mai napig örömmel mesél a foglalkozásokról, nyári táborokról…” 6 éves kislány anyukája, Kriszti

Kövesse bolgunkat, ami kifejezetten az iskola előtt álló szülők számára készül:

jelentkezés