A mozgásfejlesztés fő fókusza:

 • reflexleépítés
 • szenzoros torna
 • egyensúly fejlesztés
 • ruganyosság fejlesztése
 • kognitív fejlesztés
 • finommanipuláció fejlesztése
 • akadálypálya
 • koordináció
 • lúdtalptorna, tartásjavítás

Alapítványunk három korcsoporttal dolgozik:

 • kiscsoport gyermekek
 • középsős gyermekek
 • nagycsoportos gyermekek

A fejlesztés 45- 60 perces.

A fejlesztés minden esetben:

 • komplex fejlesztés

 • a fejlesztés addig a pontig nyúl vissza, amit a gyermekek biztonsággal meg tudnak csinálni

 • tervszerűen felépített

 • egymásra épül

 • fokozatos; egyszerűtől halad a bonyolultig

 • életkorra szabott

 • játékos

 • biztonságos

A nálunk tartott foglalkozások minden esetben tervszerűen felépítettek és a következő területek kívánják fejleszteni:

 • nagy és finom mozgások pontos kivitelezése
 • elemi mozgások, járások, állat utánzások pontos kivitelezése
 • három alaprendszer fejlesztése. proprioceptív, vesztibuláris és taktilis rendszer

 • KO KONTRAKCIÓ és törzsizmok erősítése

 • izomtónus optimalizálás

 • esetleges deformitások fejlesztése (ha kevés a csoport, akkor egyéniben vagy házi feladattal)

 • térérzékelés, téri tájékozódás fejlesztése

 • dominancia kialakítása

 • jobb- bal megkülönböztetése

 • testséma, testtudat fejlesztése

 • többfunkciós csatornák fejesztése (beszéd-mozgás összekapcsolása)

 • közép vonal átlépése

 • csecsemőkori reflexek leépítése

 • szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése

 • ruganyosság fejlesztése

 • ellentétes kar-láb használat fejlesztése (bilaterális mozgások pontos kivitelezése)

 • statikus és dinamikus egyensúly fejlesztése

 • szemizmok erősítése

 • fixálás segítése

 • kognitív területek fejlesztése

 • összetett feladatok kivitelezése

Letöltés

A szenzomotoros tornáinkat megelőzi egy állapotfelmérés.

Ez a felmérés az idegrendszer érettségét vizsgálja pedagógiai módszerekkel.

A vizsgálat részét képezi:

 • csecsemőkori reflexek vizsgálata
 • elemi mozgások (gurulás, kúszás, mászás, járás)
 • különböző állatutánzások és járások vizsgálata
 • téri tájékozódás
 • egyensúlyát (dinamikus és statikus), egyensúlyi reakcióit
 • támaszkodási reakcióit
 • ruganyosság vizsgálata
 • labda ügyesség
 • testséma és oldaliság (jobb-bal oldal) vizsgálata, testközép vonal átlépést
 • keresztmozgások vizsgálata
 • dominancia vizsgálat (jobb vagy bal kezes a gyermek)
 • célzott megfigyeléseket teszünk arra vonatkozólag, hogy a gyermek hogyan mozog a térben és az előkészített akadálypályán
 • célzottan figyeljük a gyermek mozgásának tempóját, összerendezettségét,
 • vizsgáljuk finom-manipulációját, az ujjak ügyességét és a karmozgásait is
 • pedagógiai eszközök segítségével vizsgáljuk a gyermek szemmozgásait
 • vizsgáljuk szenzoros feldolgozó rendszerének a reakcióit (forgatások, hintázások segítségével)
 • kérdőív segítségével megnézzük szenzorosságát (szülő tölti ki)
 • figyeljük ezek mellett szociális szkilljeit, beszédértését, kudarctűrését
Szükség esetén kiegészítő vizsgálatokra adunk javaslatot, például: logopédiai vizsgálat, orvosi vizsgálatok.

A vizsgálatra 45-50 perces idősávot hagyunk. Amennyiben nem elég egy alkalom, úgy újra találkozunk a családdal és folytatjuk a vizsgálatot.

A vizsgálat végén egy szóbeli visszajelzést adunk a szülőknek. Ekkor megfogalmazzuk már a fejlesztés kimenetelét, amennyiben ez szükséges.

A vizsgáló szakember minden esetben tapasztalt, diplomás gyógypedagógus vagy konduktor, akik többféle módszert sajátítottak el az évek során.

A fejlesztés lehetséges útjai:

 • egyéni fejlesztés terapeutával heti rendszerességgel
 • mini csoportos szenzomotoros torna (2-4 fő) terapeuta vezetésével
 • nagy csoportos (5-6 fő) szenzomotoros torna terapeuta vezetésével.
Két teremben történik szenzomotoros fejlesztés Fejlesztőházunkban. Mindkét terem nagyon jól felszeret szenzomotoros torna eszközökkel, kognitív játékokkal.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden gyermekre megfelelő mennyiségű figyelem essen, ezért dolgozunk max. 5-6 fős gyermekcsoportokkal.

Az, hogy melyik gyermeknek melyik csoportot tanácsoljuk függ az életkorától (kiscsoportosoknak általában a mini csoportokat tanácsoljuk), az érettségétől és a szociális skilljeitől.

Néhány szó a csoportos szenzomotoros tornákról:
A csoportot mindig egy közös levegőzéssel indítjuk.
Ezután néhány mondatban összefoglalják a gyerekek, hogy kivel mi történt a héten, ki hogyan érzi magát. Már ehhez a feladathoz is szívesen kínálunk meg a gyerekeknek játékot; pl.: hogyan érzem magam maci kártya, Montessori- módszer érzések kártya.
A bemelegítés az vagy körbe futás vagy egy kedvelt futójáték. A játékokat óráról órára váltogatjuk és természetesen szem előtt tartjuk azt, hogy melyik csoportban, melyik a kedvenc játék. Ezek a játékok szépen hatnak a koordinációra, a figyelemre, a mozgás összerendezésére.
Csoporttól függően vagy vezetett feladatokkal vagy önálló ötletre építve haladunk tovább a szenzomotoros tornán.
Néhány szóban a vezetett/ tervezett órákról:
 • rendszeresen történik állatutánzás, járás utánzás, elemi mozgások gyakorlása- életkor, érettség alapján nehezítünk (pl.: előre- hátra mozdulat, szöveggel kísérjük)
 • középsős kortól megjelennek a reflexleépítő torna gyakorlatok (a Delacato módszer az alapja a legtöbb reflex leépítő módszernek, mi is alkalmazzuk ezt ia fejlesztések alatt)
 • megjelennek a visszatapsolós, ritmusos feladatok
 • labda gyakorlatok (kislabda, közepes labda, nagy labda és babzsák), mint pl.: pattogtatás, dobás,
 • ugrásos és egyensúly gyakorlatok
 • a foglalkozások alatt célzott feladatokat kapnak a gyerekek a keresztcsatornák működésére
Akadálypálya:
 • életkortól függően 4-8 része van az akadálypályának. Egy akadálypályát többször is megépítünk a gyermeknek- biztosítva ezzel a tudás elmélyülését. Az akadálypálya elemszáma, a hozzá kötött kognitív feladat minden esetben a gyermekek érettségétől és életkorától függ.
Önálló ötletekre alapozva így néz ki a szenzomotoros fejlesztés:
a megfelelő bemelegítés után a gyermekek saját ötleteikre alapozva építik meg akadálypályájukat, bunkerüket. Ezt segíti, de nem vezeti a foglalkozás vezető.
Befejezés:
minden alkalommal kapnak a gyermekek egy reális, támogató visszajelzést az órai teljesítményükről. Ők maguk is elmondhatják, mi tetszett nekik, mit kell még gyakorolniuk.
Gyűjthetnek pecsétet, matricát a gyermekek, amit időközönként beválthatnak egy- egy apróságra.

Leggyakoribb kérdések:
 • hogyan lehet bekerülni egy- egy szenzomotoros csoport?
Mindenkinek tanácsolunk egy első vizsgálatot és egy részletes anamnézis megadást. Ez után a terapeuta a szülővel közösen gondolkozva megtalálja a megfelelő idősávot és csoportot a gyermek számára
 • mikor vannak ezek a szenzomotoros csoportok?
Az órarendben a legtöbb nagycsoportos foglalkozás fel van sorolva. A kiscsoportos órák egy része van csak feltüntetve az órarendben, így érdemes telefonon érdeklődni, hogy ezek mikor indulnak.
 • meddig tart egy szenzomotoros fejlesztés?
A legtöbb terápiás módszer 1 vagy 2 tanévet jelöl meg. Ez egy hosszan tartó kapcsolat terapeuta és család között.
 • milyen gyorsan tapasztal a szülő változást a mindennapokban?
Ez változó. Általában el kell telnie egy pár hétnek, mire a gyermek idegrendszere reagál a tornára. Változás észlelhető a figyelmében, a koncentrációjában, a szociális kapcsolataiban, a személyiségében. Ám minden kisgyermek más, így az is egyedi, hogy miben és mennyi idő alatt változik a gyermek.
 • kinek ajánljuk a tornát?
Tőlünk nyugatabbra az ilyen típusú szenzomotoros torna már az óvodai és kis iskolai élet részét képezi. Nagyon örülnénk annak, ha Magyarországon is minden kisgyermek fejlődését megtámogathatnánk egy ilyen tornával. Kifejezetten ajánljuk azonban azoknak a gyermekeknek, akinek bármilyen nehézsége van a mindennapokban.
 • melyik a legjobb terápia?
TSMT, DSZIT, KMT, alapozó? Nos, a mi terapeutáink is ismerik ezeket a terápiákat. Többen részt is vettek ezeken a továbbképzéseken. A Pacsirta Fejlesztőház szemléletében rendkívül fontos a FŐISKOLAI TUDÁSRA ALAPOZOTT minőségi fejlesztés. A gyermek idegrendszerét fejlesztjük- elengedhetetlen ennek pontos ismerete. A módszerek hatékonyságát természetesen mi is elismerjük. Aki elvégezte a terápiákat használja is. A fejlesztés felépítése a gyermekcsoportokra épül. Nem a módszerhez „passzintjuk” a gyermeket, hanem a megfelelő terápiás elemekkel fejlesztjük a gyermekeket. A terápiákat a meglévő tudásunkhoz, tapasztalatunkhoz illesztjük és ezzel fejlesztjük a gyermekeket. Nincs „recept”, hogy melyik gyermeknek mi a legjobb. Nagyon fontosnak tartjuk a jó hangulatot, a kellemes és barátságos légkört és azt, hogy a gyermekből kihozzuk a maximumot. Minden esetben gyermekre/ csoportra szabott tervvel működünk.
Jelentkezés