A mozgásfejlesztés fő fókusza:

 • reflexleépítés
 • szenzoros torna
 • egyensúly fejlesztés
 • ruganyosság fejlesztése
 • kognitív fejlesztés
 • finommanipuláció fejlesztése
 • akadálypálya
 • koordináció
 • lúdtalptorna, tartásjavítás

Alapítványunk három korcsoporttal dolgozik:

 • kiscsoport gyermekek
 • középsős gyermekek
 • nagycsoportos gyermekek

A fejlesztés 45- 60 perces.

A fejlesztés minden esetben:

 • komplex fejlesztés

 • a fejlesztés addig a pontig nyúl vissza, amit a gyermekek biztonsággal meg tudnak csinálni

 • tervszerűen felépített

 • egymásra épül

 • fokozatos; egyszerűtől halad a bonyolultig

 • életkorra szabott

 • játékos

 • biztonságos

A nálunk tartott foglalkozások minden esetben tervszerűen felépítettek és a következő területek kívánják fejleszteni:

 • nagy és finom mozgások pontos kivitelezése
 • elemi mozgások, járások, állat utánzások pontos kivitelezése
 • három alaprendszer fejlesztése. proprioceptív, vesztibuláris és taktilis rendszer

 • KO KONTRAKCIÓ és törzsizmok erősítése

 • izomtónus optimalizálás

 • esetleges deformitások fejlesztése (ha kevés a csoport, akkor egyéniben vagy házi feladattal)

 • térérzékelés, téri tájékozódás fejlesztése

 • dominancia kialakítása

 • jobb- bal megkülönböztetése

 • testséma, testtudat fejlesztése

 • többfunkciós csatornák fejesztése (beszéd-mozgás összekapcsolása)

 • közép vonal átlépése

 • csecsemőkori reflexek leépítése

 • szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése

 • ruganyosság fejlesztése

 • ellentétes kar-láb használat fejlesztése (bilaterális mozgások pontos kivitelezése)

 • statikus és dinamikus egyensúly fejlesztése

 • szemizmok erősítése

 • fixálás segítése

 • kognitív területek fejlesztése

 • összetett feladatok kivitelezése

Letöltés
Jelentkezés