Reni

vezető, konduktor, kognitív idegtudós, korai fejlesztő szakember, mozgásfejlesztő és szenzoros szakember, Halliwich terapeuta, manuál terapeuta, kinesio tape használó, GMP terapeuta, SEED BKFK vizsgáló, Sindelar terapeuta

A Pacsirta Fejlesztőház megálmodója és vezetője vagyok. Tapasztalatot itthon és Ausztriában gyűjtöttem. Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy azzal foglalkozhatok, amit igazán szeretek. Pályaválasztás előtt egy jó tanácsot kaptam: olyan szakmád legyen, ami egyben a hobbid is. 2013- ban szereztem meg a konduktori diplomámat. 2020-ban pedig a BME Kognitív idegtudománya szakán megszereztem a mesterdiplomámat. Praxisomban a 0-7 év közötti gyerekek komplex fejlesztéssel foglalkozom. Különös tekintettel vagyok a 0-1 év közötti gyerekekre, akiket aktív tornával (konduktív torna), manuál terápiával fejlesztek, amit folyamatosan kiegészítek szenzoros elemekkel. A fejlesztés egyéni és csoportos formában történik egészen a 0. hónaptól. Az 1- 3 év közötti gyerekeket szintén csoportos és egyéni formában fejlesztem (tipegő torna, bölcsis torna). Konduktorként nagy hangsúlyt fektetek a szülők tanítására, ezért időközönként tanácsadást tartok, ahol például a kognitív fejlődés lépcsőit beszéljük meg játék ötlettel kiegészítve. Szívügyem az ovisok fejlesztése, amit, mint minden más életkorban, komplex vizsgálattal kezdek, hogy pontosan lássam az idegrendszer érettségét. Az iskola előtti évig kísérem a gyerekeket, amikor is iskola előkészítő foglalkozáson fejlesztem őket. Hiszek a team munka jelentőségében, ezért gyógypedagógusunkkal, logopédusunkkal, TSMT terapeutánkkal folyamatosan egyeztetek a közös gyerekek fejlesztését illetően.

Jelentkezés

Magdi

konduktor, korai fejlesztő, mozgásfejlesztő szakember

A Pacsirtában a 0 – 3 év közötti gyermekek komplex fejlesztésével foglalkozom. Az óráimat a konduktív pedagógia alapelvei szerint építem fel, melyet kiegészítek reflexleépítő és szenzoros elemekkel. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek motiváltan és jókedvűen vegyenek részt a foglalkozásaimon, ezért mindig játékos keretek között történik a fejlesztés. Sok egyéni játékot és eszközt építek bele az óráimba, mondókákkal, dalocskákkal kísérve a mozgásokat, ami által a ritmus- és beszédfejlesztés is megvalósul. Foglalkozásaimat egyéni és csoportos formában tartom, amelyeken a szülők is aktívan részt vesznek.

Konduktorként az aktív tornát részesítem előnyben. Hiszem, hogy fontos a szülők és a szakember közötti kapcsolat kiépítése. A szülők számára az otthoni fejlesztéshez tanácsadást nyújtok.

Komplex vizsgálatot végzek 0 – 5 év közötti gyermekeknél.

Jelentkezés

Viki

gyógypedagógus, DSZIT terapueta, mozgásfejlesztő szakember

Diplomámat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem szomatopedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányokon 2012-ben, azóta is a hivatásomnak élek. A komplex fejlesztő óráimra 3 éves kortól várom a gyerekeket. A foglalkozások előtt egy felmérés alapján közösen a szülőkkel meghatározzuk az elérni kívánt célokat. A foglalkozások egyéni vagy csoportos formában is megvalósulhatnak. A fejlesztéseken mindig figyelembe veszem a gyermek személyiségét, aktuális állapotát és egyéni motivációs bázisát. A foglalkozások alkalmával igyekszem mindig vidám hangulatot teremteni és játékossá tenni az óráimat.

Jelentkezés

Kata

mozgásfejlesztő szakember, kinesio tape terapeuta, Baba FDM terapeuta, Halliwick terapeuta, babaúszás-oktató

2020-ban diplomáztam gyógypedagógusként az ELTE-n szomatopedagógia- és látássérültek pedagógiája szakokon. Azóta több továbbképzésen is részt vettem, hogy minél hatékonyabban hozzájárulhassak a gyermekek fejlődéséhez. A Pacsirtában elsősorban óvodáskorú gyermekeknek tartok szenzomotoros tornákat, valamint 0-3 év közötti korosztálynak komplex korai fejlesztést. Óráimat minden esetben az adott gyermekre adaptálom a saját képességeket, a speciális fejlesztendő területeket és az egyéni motivációkat figyelembe véve. Hiszem, hogy a hatékony fejlesztés alapja a csapatmunka, így munkatársaimmal szorosan együttműködöm. Rendkívül fontosnak tartom továbbá a szülőkkel való kapcsolattartást, a tanácsadást, hiszen az optimális fejlődést csak akkor érhetjük el, ha a „fejlesztő munka” a gyermekek egész napját végigkíséri.
Jelentkezés

Niki

gyógypedagógus, logopédus, korai fejlesztő logopédus

2021-ben végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán logopédusként. Iskolákban, első és második osztályos gyermekekkel foglalkozom. Artikulációs terápiás, diszlexia prevenciós foglalkozásokat tartok nekik. Óvodában pedig mindezek mellett komplex beszéd-és nyelvi fejlesztéssel foglalkozom. Az utóbbi időben a beszédindítással is elkezdtem foglalkozni, így szeretettel várom a háromévesnél kisebb gyermekeket is. A beszédindításnál rendkívül fontosnak tartom a szülővel való kapcsolattartást, valamint a szülők bevonását a terápiába, hiszen közös erővel hatékonyabb a terápia. A foglalkozásaimat igyekszem játékosan felépíteni, számomra nagyon fontos a jó hangulat, illetőleg a gyermekek motivációjának fenntartása.

Jelentkezés

Niki

gyógypedagógus, logopédus

Logopédusként a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítását, gyógypedagóguskéntpedig a részképességek fejlesztését végzem.  Gyakorlati időm során a foglalkozásokat óvodás gyermekeknek, az elmúlt két évben pedig kisiskolásoknak tartottam, így a logopédiai óráimra óvodásokat és kisiskolásokat is nagy szeretettel várok. A fejlesztéseimet személyre szabottan tartom, ezért az első lépésben a gyermek állapotát kívánom felmérni, s a kapott eredmények alapján tűzöm ki a fejlesztési célokat. Fontosnak tartom, hogy a szülőkkel való kapcsolatfelvétel már ekkor megtörténjen, s azt folyamatosan tudjuk is tartani, hiszen az intenzívebb fejlesztésnek ez is egy kulcspillére, csak úgy, mint a foglalkozások végén otthonra feladott gyakorlatok végzése. Igyekszem az órákat oldott légkörben és minél több játékos feladatvégzéssel megtartani. Fontosnak vélem a folyamatos információcserét a kollégákkal, mert a team-munka sokban segíti az eredményes fejlődést, a komplex fejlesztést.

Jelentkezés

Zsuzsi

logopédus-gyógypedagógus

Kurucz Zsuzsanna vagyok, logopédus gyógypedagógus. Diplomámat 2013 nyarán szereztem a Kaposvári Egyetemen, 2012 decembere óta dolgozom aktívan logopédusként.

Óvodákban csoportos artikulációs és diszlexia prevenciós foglalkozásokat tartottam illetve egyéni terápiák keretében a rekedtség kezelésében szereztem tapasztalatot. Iskolában alsó tagozaton beszédfogyatékos SNI-s gyermekek fejlesztését végeztem XII. kerületi intézményekben. Jelenleg fejlesztőházakban dolgozom. Nagy szeretettel várom leendő kis tanítványaimat, hogy együtt segítsük egymást jobbá, ügyesebbé és sikeresebbé válni.

A következő problémákkal kereshetnek bizalommal:

  • Artikulációs zavar terápiája
  • Beszédészlelés, -értés fejlesztése
  • Diszlexia prevenció, reedukáció
  • Diszfónia
  • Komplex nyelvi fejlesztés
Jelentkezés

Boróka

gyógypedagógus

Gyógypedagógus jelölt,ELTE-BGGYK pszichopedagógia és tanulásban akadályozottak szakirány, Autisták Országos Szövetsége mentorszülő, Árnyékpedagógus, Érzelem Fókuszú Pár,-és Családterápiás alapképzés ICEEFT, Resztoratív alapképzés

Érzelmi- és viselkedészavarokkal, beilleszkedési- és magatartászavarokkal, szorongásos zavarokkal(nem fogad szót, alvásproblémák, kapcsolati, kötődési zavarok, szelektív mutizmus,  dacos, engedetlen, kényszeres viselkedés, táplálási-ürítési zavarok, krízishelyzetek, traumatizált fejlődés, nem játszik, vagy sok konfliktusa van a társaival, agresszív, nem szólal meg, vagy nem kapcsolódik társaihoz), hiperaktivitás- és figyelemzavarral, kevert zavarokkal küzdő gyerekeknek igyekszem segíteni. A Pacsirtában főleg korai fejlesztéssel és az óvodás korú gyerekekkel foglalkozom. Fontosnak tartom a rendszerszemléletet, a gyermeket körülvevő környezet feltérképezését, a családdal való szoros együttműködést, az anyával való kapcsolat megerősítését, optimalizálását. A gyerekekkel való munkámban az ő erősségeikre támaszkodva igyekszem segíteni azokat a részeket, ahol esetlegesen lemaradás tapasztalható, illetve a saját fejlődési ívüket támogatva kísérni őket.

Jelentkezés

Orsi

TSMT terapeuta, pszichológus jelölt

Tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirányon végzem. A Pacsirta Fejlesztőházban bölcsisek és ovisok LongiKid felmérését és egyéni TSMT fejlesztését végzem. Ez a módszer többek között azért is áll nagyon közel hozzám, mert a terapeuta iránymutatása mellett a szülő és a gyermek közös munkája kerül középpontba. Ez lehetővé teszi a munkában, a küzdelemben, a sikerekben való osztozást, és hiszem, hogy ezen tapasztalatok együttes átélése kivételes útravaló lehet mind a gyermek, mind pedig a szülő számára.

Jelentkezés

Sziszi

gyógypedagógus- logopédus

Logopédus diplomám megszerzését követően 2021-ben egy általános iskolában helyezkedtem el, ahol
azóta logopédiai tagozatos osztályokban beszédfogyatékos SNI státuszú gyermekek számára tartok
fejlesztést. Munkám mellett jelenleg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának logopédus
mesterképzésén folytatom tanulmányaimat. A gyermekek felé empátiával és nyitottsággal fordulok, az
óráim játékosan telnek. A fejlesztéshez elengedhetetlennek tartom a humort, türelmet és a
megalapozott módszerek alkalmazását, emellett a gyermek hátterének megismerését, a szülőkkel és
kollégákkal való kapcsolattartást, együttműködést. Szeretettel várom fejlődni vágyó leendő
tanítványaimat!

Jelentkezés