Reni

vezető, konuktor, kognitív idegtudós, korai fejlesztő szakember, mozgásfejlesztő és szenzoros szakember, Halliwich terapeuta, manuál terapeuta, kinesio tape használó

A Pacsirta Fejlesztőház megálmodója és vezetője vagyok. Tapasztalatot itthon és Ausztriában gyűjtöttem. Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy azzal foglalkozhatok, amit igazán szeretek. Pályaválasztás előtt egy jó tanácsot kaptam: olyan szakmád legyen, ami egyben a hobbid is. 2013- ban szereztem meg a konduktori diplomámat. 2020-ban pedig a BME Kognitív idegtudománya szakán megszereztem a mesterdiplomámat. Praxisomban a 0-7 év közötti gyerekek komplex fejlesztéssel foglalkozom. Különös tekintettel vagyok a 0-1 év közötti gyerekekre, akiket aktív tornával (konduktív torna), manuál terápiával (Pfaffenrot és babamasszázs) fejlesztek, amit folyamatosan kiegészítek szenzoros elemekkel. A fejlesztés egyéni és csoportos formában történik egészen a 0. hónaptól. Az 1- 3 év közötti gyerekeket szintén csoportos és egyéni formában fejlesztem (tipegő torna, bölcsis torna). Konduktorként nagy hangsúlyt fektetek a szülők tanítására, ezért időközönként tanácsadást tartok, ahol például a kognitív fejlődés lépcsőit beszéljük meg játék ötlettel kiegészítve. Szívügyem az ovisok fejlesztése, amit, mint minden más életkorban, komplex vizsgálattal kezdek, hogy pontosan lássam az idegrendszer érettségét. Az iskola előtti évig kísérem a gyerekeket, amikor is iskola előkészítő foglalkozáson fejlesztem őket. Hiszek a team munka jelentőségében, ezért gyógypedagógusunkkal, logopédusunkkal, TSMT terapeutánkkal folyamatosan egyeztetek a közös gyerekek fejlesztését illetően.

Jelentkezés

Magdi

konduktor, korai fejlesztő, mozgásfejlesztő szakember

A Pacsirtában a 0 – 3 év közötti gyermekek komplex fejlesztésével foglalkozom. Az óráimat a konduktív pedagógia alapelvei szerint építem fel, melyet kiegészítek reflexleépítő és szenzoros elemekkel. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek motiváltan és jókedvűen vegyenek részt a foglalkozásaimon, ezért mindig játékos keretek között történik a fejlesztés. Sok egyéni játékot és eszközt építek bele az óráimba, mondókákkal, dalocskákkal kísérve a mozgásokat, ami által a ritmus- és beszédfejlesztés is megvalósul. Foglalkozásaimat egyéni és csoportos formában tartom, amelyeken a szülők is aktívan részt vesznek.

Konduktorként az aktív tornát részesítem előnyben. Hiszem, hogy fontos a szülők és a szakember közötti kapcsolat kiépítése. A szülők számára az otthoni fejlesztéshez tanácsadást nyújtok.

Komplex vizsgálatot végzek 0 – 5 év közötti gyermekeknél.

Jelentkezés

Julcsi

konduktor, mozgásfejlesztő szakember, TSMT, DSZIT és alapozó terapeuta

0-10 év közötti gyerekek mozgásfejlesztésével, komplex fejlesztésével foglalkozom, a bölcsődétől az iskolás korig kísérem a gyermekek fejlődését. Fontosnak tartom az egyéni szükségletekből kiinduló leghatékonyabb terápiás foglalkozás biztosítását. Célom mindegyik korosztálynál az idegrendszer életkorra jellemző legmegfelelőbb érettségi szintjének elérése, mely hosszú távon a kudarc nélküli iskolai beválást segíti.Bátran forduljanak hozzám megkésett mozgásfejlődés; eltérő fejlődésmenet; idegrendszeri éretlenség; koordinációs,- egyensúlyi,- szenzoros integrációsproblémák; testtartási problémák; illetve, izomtónusproblémák és a  manipulációs tevékenységek, a finom- és grafomotoros készségek területén jelentkező érintettségek esetén.Foglalkozásaim tervezésekor és vezetésekor a komplexitásra és a cselekvő tapasztalatszerzésre törekszem, ezzel lehetőséget adva a gyerekeknek, hogy a megoldások világossá váljanak előttük, illetve tudásukat alkalmazni tudják. Számomra elengedhetetlen, hogy minden gyermekre kellő figyelem irányuljon, biztosítva az értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztését, az egyéni képességekhez mért differenciálás és a társadalmi elfogadás lehetőségét.

Jelentkezés

Viki

gyógypedagógus, DSZIT terapueta, mozgásfejlesztő szakember

Diplomámat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem szomatopedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányokon 2012-ben, azóta is a hivatásomnak élek. A komplex fejlesztő óráimra 3 éves kortól várom a gyerekeket. A foglalkozások előtt egy felmérés alapján közösen a szülőkkel meghatározzuk az elérni kívánt célokat. A foglalkozások egyéni vagy csoportos formában is megvalósulhatnak. A fejlesztéseken mindig figyelembe veszem a gyermek személyiségét, aktuális állapotát és egyéni motivációs bázisát. A foglalkozások alkalmával igyekszem mindig vidám hangulatot teremteni és játékossá tenni az óráimat.

Jelentkezés

Adri

gyógypedagógus, szomatopedagógus, mozgásfejlesztő szakember

Mozgásfejlesztő óráimra 3-14 év közötti gyermekeket várok szeretettel. A foglalkozásaimon a jó hangulat mellett nagyon fontosnak tartom az olyan gyakorlatok megkínálását, amelyek fejlesztik a nagy- és finom mozgásokat, az erőnlétet, az egyensúlyt, a téri tájékozódást, a lateralitást, a ritmusérzéket, a koordinációt, a testsémát. Ezen területetek megfelelő érettsége hozzásegíti a gyermeket a megfelelő iskolaérettséghez. A fejlesztést egyéni és csoportos kereteket között tartom. A gyermek fejlődéséhez elengedhetetlen a szülőkkel történő kommunikációs és a TEAM munka, ezért mindkettőre nagy hangsúlyt fektetek. Diplomát ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szomatopedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon szereztem, mesterképzésemet ugyanitt végeztem el.

Jelentkezés

Kata

gyógypedagógus, szomatopedagógus, mozgásfejlesztő szakember, Halliwich viziterapeuta

Mozgásfejlesztő óráimra szívesen várok 3-14 éves korú gyermekeket. Foglalkozásaim vezérfonalát a vesztibuláris ingerlés, a természetes mozgások gyakorlása, az egyensúlyfejlesztés és a manipulációs képességek fejlesztése adja. Óráimat minden esetben az adott gyermekre adaptálom a sajátos képességeket, a speciális fejlesztendő területeket és az egyéni motivációkat figyelembe véve. Hiszem, hogy a hatékony fejlesztés alapja a team-munka, így munkatársaimmal szorosan együttműködöm. Ezentúl rendkívül fontosnak tartom a szülőkkel való kapcsolattartást, a tanácsadást, hiszen az optimális fejlődést akkor érhetjük el, ha a „fejlesztő munka” a gyermek egész napját átszövi. Diplomát ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szomatopedagógia – látássérültek pedagógiája szakon szereztem.

Jelentkezés

Niki

gyógypedagógus, logopédus

Logopédusként a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítását, gyógypedagóguskéntpedig a részképességek fejlesztését végzem.  Gyakorlati időm során a foglalkozásokat óvodás gyermekeknek, az elmúlt két évben pedig kisiskolásoknak tartottam, így a logopédiai óráimra óvodásokat és kisiskolásokat is nagy szeretettel várok. A fejlesztéseimet személyre szabottan tartom, ezért az első lépésben a gyermek állapotát kívánom felmérni, s a kapott eredmények alapján tűzöm ki a fejlesztési célokat. Fontosnak tartom, hogy a szülőkkel való kapcsolatfelvétel már ekkor megtörténjen, s azt folyamatosan tudjuk is tartani, hiszen az intenzívebb fejlesztésnek ez is egy kulcspillére, csak úgy, mint a foglalkozások végén otthonra feladott gyakorlatok végzése. Igyekszem az órákat oldott légkörben és minél több játékos feladatvégzéssel megtartani. Fontosnak vélem a folyamatos információcserét a kollégákkal, mert a team-munka sokban segíti az eredményes fejlődést, a komplex fejlesztést.

Jelentkezés

Kinga

gyógytornász

A komplex mozgásfejlesztő foglalkozásaimra szeretettel várok minden 3 évnél idősebb egyént. Az óráim gyógytorna központúak, így kiemelt hangsúlyt kap a mozgás-, és tartáskorrekció, az ízületvédelem és a mozgásszervi betegségek prevenciója, valamint szükség esetén azok rehabilitációja. Mindezt életkornak és fejlettségi szintnek megfelelően játékos formába ágyazva, ezzel biztosítva a jó hangulatot és a kognitív fejlődést. A gyógytorna sokszínűségének köszönhetően játszva fejleszthetőek a finom-, és nagymozgások, a koordináció, az egyensúly, valamint az erőnlét is. Legyen szó akár egyéni vagy csoportos foglalkozásról a fő szerepet a gyakorlatok egyénre adaptálása kapja, amelynek köszönhetően hosszú távon sem válik monotonná a mozgásóra.Hiszem, hogy a legnagyobb fejlődés akkor érhető el, ha a szülőkkel és kollegákkal szorosan együttműködünk és közösen dolgozunk legjobb tudásunk szerint.

Jelentkezés

Zsuzsi

logopédus-gyógypedagógus

Kurucz Zsuzsanna vagyok, logopédus gyógypedagógus. Diplomámat 2013 nyarán szereztem a Kaposvári Egyetemen, 2012 decembere óta dolgozom aktívan logopédusként.

Óvodákban csoportos artikulációs és diszlexia prevenciós foglalkozásokat tartottam illetve egyéni terápiák keretében a rekedtség kezelésében szereztem tapasztalatot. Iskolában alsó tagozaton beszédfogyatékos SNI-s gyermekek fejlesztését végeztem XII. kerületi intézményekben. Jelenleg fejlesztőházakban dolgozom. Nagy szeretettel várom leendő kis tanítványaimat, hogy együtt segítsük egymást jobbá, ügyesebbé és sikeresebbé válni.

A következő problémákkal kereshetnek bizalommal:

  • Artikulációs zavar terápiája
  • Beszédészlelés, -értés fejlesztése
  • Diszlexia prevenció, reedukáció
  • Diszfónia
  • Komplex nyelvi fejlesztés
Jelentkezés